Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Bardak Motor SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara nr.49, Bl.CC6 ap.11, cod:060315,cu Punct de lucru : Soseaua Tudor Vladimirescu nr 29, Clinceni Ilfov,cod postal 077060 tel.: 0722307401,0722307402,0728875010,0213117520,0213117521 e-mail: [email protected] inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/507/2001, cod fiscal: RO 13648463 are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Prin completarea formularului necesar crearii de cont pe site-ul www.piesemotociclete.ro, participantul declara ca isi da consimtamantul in mod expres si neechivoc ca datele acestuia cu caracter personal sa intre in baza de date a societatii S.C. Bardak Motor SRL si sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre acesta cu respectarea stricta a prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toti cei care au furnizat datele cu caracter personal prin completarea formularului mentionat mai sus, au calitatea de persoana vizata, in acceptiunea Legii nr. 677/2001. Scopurile colectarii si prelucrarii datelor de catre S.C. Bardak Motor SRL sunt:

- transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail, fara alte obligatii sau plati din partea S.C. Bardak Motor SRL fata de persoana dumneavoastra;

- efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea S.C. Bardak Motor SRL fata de persoana dumneavoastra;

- organizarea de concursuri si campanii publicitare cu premii;

- comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv expedierea produselor comandate catre clientii sai, emiterea si comunicarea facturilor S.C. Bardak Motor SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. Bardak Motor SRL va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existentei societatii. 

     Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre S.C. Bardak Motor SRL in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor. Prin bifarea casutei ,,Aboneaza-te la newsletter", persoana vizata isi da acordul sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la S.C. Bardak Motor SRL. In cazul in care persoana vizata nu doreste sa primeasca oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing prin e-mail de la S.C. Bardak Motor SRL nu va bifa casuta "Aboneaza-te la newsletter". S.C. Bardak Motor SRL garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul mentionat mai sus. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art 12); dreptul de acces la date (art 13); dreptul de interventie asupra datelor (art 14); dreptul la opozitie (art 15); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17); dreptul de a va adresa justitiei (art 18). Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul S.C. Bardak Motor SRL datele necesare tranzactilor comerciale vor fi stocate si in limita procesarii comenzilor pot fi transmise companiilor asociate. Datele cu caracter personal vor fi pastrate confidentiale. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

1. Datele cu caracter personal pe care le poate solicita SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro sunt urmatoarele

1.     Nume si prenume

2.     Adresa domiciliului sau a resedintei

3.     Adresa postala

4.     Adresa de corespondenta electronica (adresa e-mail)

5.     Numarul de telefon

6.     Data nasterii

7.     Date necesare unei tranzactii precum ar fi contul bancar sau numele titularului acestui cont, precum si institutia bancara la care este deschis contul respective

 

De asemenea, tot cu consimtamantul Clientului, SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro ii poate solicita acestuia o copie a cartii de indentitate.

2.Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: in vederea executarii obligatiilor contractuale rezultate din factura, comenzii on-line, formularului intrare service si/sau devizului estimativ/final, contract prestari servicii. 

3.Durata prelucrarii datelor cu caracter personal: datele dvs cu caracter personal vor fi stocate intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel: documentele care contin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relatiei contractuale, precum si pe durata in care se vor produce efecte ale acestei relatii prin utilizarea, conform facturii, formularului intrare service si/sau devizului estimativ/final, contract prestari servicii, respectiv 10 ani dupa incetarea facturii, comenzii on-line, formularului intrare service si/sau devizului estimativ/final, contract prestari servicii. 

4.Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal:

In vederea executarii obligatiilor contractuale rezultate din factura, comenzii on-line, formularului intrare service si/sau devizului estimativ/final, contract prestari servicii. 

 

Datele cu caracter personal pot fi utilizate chiar si in raporturile comerciale care nu au ca obiect un produs. Un astfel de exemplu poate fi retinut in cazul crearii unui cont de utilizator pe website-urile operatorului.

In anumite situatii, datele cu caracter personal ale Clientilor pot fi preluate de la terte persoane care, preiau comenzi de vanzare-cumpararea a unor produse in seama SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro, urmand ca acesta din urma sa le livreze Clientului prin intermediul serviciilor de curierat rapid.

Atunci cand produsul comandat este livrat Clientului prin intermediul serviciilor de curierat rapid, SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro va transmite societatii de transport partenere intr-o maniera confidentiala datele necesare ale Clientului in vederea expedierii produsului respectiv. Pentru a se implica in crearea unei transmisiuni securizate a acestor date, SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro poate dispune orice masuri pe care le considera necesare sub acest aspect si va solicita ferm societatilor de transport partenere sa respecte cu strictele protectia datelor cu caracter personal astfel primite, respectand inclusiv prevederile legale care reglementeaza prelucrarea acestora.

SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro poate prelucra datele personale ale Clientului si datorita unei obligatii legale sau unui interes public. Astfel, societatea noastra respecta legile aplicabile, care in anmite cazuri pot impune prelucrarea datelor Clientului. Cu titlu exemplificativ, poate fi sesizata savarsirea unei infractiuni sau poate exista o alta  obligatie de raportare iar acest aspect sa impuna transmiterea datelor personale ale Clientului catre autoritatile competente. In orice caz, SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro va transmite autoritatii competente datele Clientului numai si numai dupa ce se asigura ca aceasta indeplineste toate conditiile necesare pentru solicitarea lor.

5.Destinatarii datelor: datele cu caracter personal pot fi transmise catre subscrisa SC BARDAK MOTOR SRL, reprezentantii si angajatii subscrisei, furnizorii de servicii si alti parteneri contractuali/comerciali cu care/pentru care subscrisa/societatile sus indicate, colaboreaza in vederea executarii drepturilor si obligatiilor din din factura, formularului intrare service si/sau devizului estimativ/final, contract prestari servicii (de ex. avocati, auditori, contabili, etc), autoritatile statului precum ANAF, ANPC, instante de judecata, etc. 

6.Transferul datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi accesate de catre subscrisa SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro si angajatii acesteia. Datele transmise tertilor din Romania, UE si toate tarile lumii unde se vor presta serviciile agreate in contracte /identificate in fisa de inscriere, vor fi exclusiv adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate. 

7.Drepturile persoanei vizate pentru o informare completa, in calitate de persoana vizata, dvs. aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra: (a)Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea Operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti avea acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. (b)Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format standard, structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca datele dvs. sa fie transmise altui operator. (c)Dreptul la opozitie reprezinta dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, cu consecinta imposibilitatii executarii contractului/obligatiilor din factura, comenzii on-line, formularul intrare service si/sau devizul estimativ/final, contract prestari servicii si a angajarii raspunderii dvs contractuale. (d)Dreptul la rectificare se refera la corectarea, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. (e)Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezinta dreptul de a solicita stergerea datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazurile in care: datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive juridice legitime care prevaleaza; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale. (f)Dreptul la restrictionare a prelucrarii se refera la cazul in care persoana contesta exactitatea datelor g)Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza intr-o masura semnificativa, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza incheierea sau executarea facturii, comenzii on-line, formularul intrare service si/sau devizul estimativ/final, contract prestari servicii cu dumneavoastra, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile iar prelucrarea datelor se realizeaza pe baza consimtamantului dvs. exprimat prin factura, comanda on-line, formularul intrare service si/sau devizul estimativ/final necontestaarea expresa in scris a acestui acord. h)Dreptul de a va retrage consimtamantul privind utilizarea datelor cu caracter personal. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul acordului dumneavoastra, aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, cu consecinta imposibilitatii executarii contractului/obligatiilor din factura, comenzii on-line, formularul intrare service si/sau devizul estimativ/final, contract prestari servicii si a angajarii raspunderii dvs contractuale. i)Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

Toate/oricare din aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa in original, cu confirmare de primire la sediul secundar al Operatorului SC BARDAK MOTOR SRL – www.bardakmotor.ro/www.piesemotociclete.ro, din Mun. Bucuresti, bd. Timisoara, nr 49, bl. CC6, ap. 11, sector 6. Incepand cu data de 25 mai 2018, daca aveti intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa la adresa sediu secundar (punct de lucru) in Comuna Clinceni, Sos. Bucuresti Domnesti, nr 29, Jud. Ilfov, email [email protected] sau ne puteti apela la numarul de telefon 0728875010. In cazul in care veti adresa o solicitare scrisa privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, subscrisa va raspunde acestei solicitari in termen de 15 zile, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, si incepand cu 25 mai 2018, in termen de 30 de zile in conditiile prevazute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protectia datelor. Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protectia datelor. 

8.Declaratia persoanei vizate si acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor Destinatarul acestei informatii/persoana care a semnat factura, comanda on-line, formularul intrare service si/sau devizul estimativ/final, contract prestari servicii cu subscrisa/persoanele indicate la punctul 5 din prezenta nota de informare si acord, declara ca a/au luat cunostinta de informatiile prezentate in prezenta Nota de Informare/Acord cu privire la prelucrarea datelor sale/minorului cu caracter personal.